อะไหล่งาน metal deck

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงาน METAL DECK

METAL DECK เป็นแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักเพื่อใช้ในงานก่อสร้างพื้นประกอบ (COMPOSITE FLOOR SYSTEM) โดย (METAL DECK) จะทำหน้าที่เป็นเหล็กรับแรงดึง คอนกรีตจะมีหน้าที่รับแรงอัด สำหรับปุ่มนูนจะมีหน้าที่ต้านแรงเฉือน (EMBOSSMENT) ซึ่งจะทำให้คอนกรีตและแผ่นพื้น (METAL DECK) ไม่หลุดหรือไถลจากกัน เป็นพื้น (COMPOSITE SLAB) ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์ (METAL DECK) ยังทำหน้าที่เป็นไม้แบบหล่อคอนกรีตและมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรับน้ำหนัก เสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับพื้นอาคารอีกด้วย


SHEAR STUD มีบทบาทและสำคัญมากในการต้านการแยกตัวออกจากกันระหว่างแผ่นเหล็กกับคอนกรีต ในการออกแบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ แรงยึดเหนี่ยวจะเป็นตัวควบคุมในการออกแบบพื้นแผ่นประกอบซึ่งในปัจจุบันวิศวกรคำนวนพฤติกรรมของพื้นแผ่นเหล็กประกอบ โดยใช้วิธิเชิงตัวเลข จะต้องทราบปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น คุณสมบัติของแผ่นเหล็ก คอนกรีต และเหล็กเสริมเป็นต้นดังนั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ สามารถทำได้โดยเพิ่มตัวต้านแรงเฉือนตามแนวนอนถ่ายแรงลงสู่จุดรองรับและลดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างที่เรียกว่า SHEAR CONNECTOR หรือที่เรียกกันว่า SHEAR STUD


EDGE FORM ใช้ติดตั้งรอบนอกของอาคารทั้งหมดหรือช่องเปิดตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันคอนกรีตไหลออกด้านข้าง เปรียบเสมือนไม้แบบข้าง โดยที่ไม่ได้รื้อออก


END CLOSER ใช้สำหรับปิดลอนตามแนวขวางของแผ่น Metal Deck ทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายของระบบพื้นทั้งหมดเพื่อป้องกันการไหลของคอนกรีต

สอบถามข้อมูลโทร 662 047 0853-4, 668 9297 2242, 669 1215 2833 Line id : 0892972242