โรงงานสหไทยปูเจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร