ออกแบบผลิตและติดตั้งงานระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ Metal Deck,Steel Deck,Decking,Bond Deck,Shear Stud,Stud Welding

test

TSS Design and Supply Company | บริษัท ทีเอสเอส ดีไซน์แอนด์ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มงานธุรกิจก่อสร้าง ที่รับออกแบบพร้อมติดตั้งระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบให้กลุ่มลูกค้าทุกระดับอุตสาหกรรมหรือโครงการต่างๆ TSS เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรโยธาและสถาปนิก ที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างและวิศวกรรม การสร้างระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ (Composite steel deck floor system) Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding เป็นงานที่ TSS Design and Supply ทำมากันอย่างต่อเนื่อง จนมีลูกค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน TSS Design and Supply จึงมีความประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยขยายงานด้านผลิตภัณฑ์และพัฒนาการออกแบบ Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding ให้ทันสมัยและอัพเดทอยู่อย่างต่อเนื่องในด้านการออกแบบให้ตรงกับความต้องการและบริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา ด้วยบริการและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของ TSS Design and Supply คือ ความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าในทุก ๆ ด้าน และซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า และเน้นศักยภาพในการทำงาน โดยสามารถเห็นได้จากจำนวนของผู้รับบริการในแต่ละโครงการ

TSS Design and Supply Company

หากคุณกำลังมองหาทีมงานที่ชำนาญงานด้านออกแบบโครงสร้างระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบและหลังคาที่ใช้เทคโนโลยี Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ Stud Welding ทีมงาน TSS Design and Supply พร้อมรับใช้และให้บริการท่าน โทรปรึกษาฟรี 0642459492, 662 047 0853-4, 668 9297 2242, 668 3916 9323